Gola Plješevica
  • HR
  • Sa dužinom od oko 100km, masiv Ličke Plješevice drugi je najduži u Hrvatskoj, iza Velebita, i jedan od najdužih u cijelim Dinaridima. Glavna značajka planine su nepregledne šume
  • EN
  • With a length of around 100km, Lička Plješevica range is the second longest in Croatia, behind Velebit, and one of the longest in the whole Dinaric Alps (Dinarides). The main feature of the mountain are vast forests

NEWS & BLOG

latest additions to galleries and blog